preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
EU PROJEKTI

Srednja škola Jelkovec trenutno je uključena u tri EU projekta, te je obrada prijave za još jedan u tijeku.

Natjecanja

Učenici Srednje škole Jelkovec, ove 2021. godine, uspješno su sudjelovali na natjecanjima učenika srednjih strukovnih škola Hrvatske World Skills Croatia te INOVA-MLADI i osvojili mnoge medalje i priznanja.

e-Twinning
Brojač posjeta
Ispis statistike od 24. 4. 2012.

Ukupno: 452190
Ovaj mjesec: 5488
Ovaj tjedan: 186
Danas: 54
Flag counter

Flag Counter

since 27. 1. 2021.

Oglasna ploča

Natječaj za imenovanje ravnatelja Srednje škole Jelkovec

Dana 5. veljače 2021., u Narodnim novinama 10/2021, objavljen je natječaj za imenovanje ravnatelja Srednje škole Jelkovec.

U nastavku se nalazi tekst natječaja:

 


(608)

Na temelju članaka 126.i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 58. i 60. Statuta Srednje škole Jelkovec, Školski odbor, 4. veljače 2021. raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Škole.

Ravnatelj/ravnateljica Škole mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u Školi, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij;

d) položeni stručni ispit za nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

2. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3. najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Uvjeti: prema članku 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Dodatne kompetencije kandidata za imenovanje ravnatelja koje se vrednuju su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat je dužan dostaviti sljedeću potrebnu dokumentaciju, u izvorniku ili ovjerenom presliku:

– životopis,

– domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu,

– diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– dokaz o položenome stručnom ispitu, odnosno da je osoba oslobođena obveze njegova polaganja,

– dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama za kandidate koji su ih bili dužni steći,

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova) ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja),

– program rada za mandatno razdoblje

– vlastoručno potpisanu pisanu privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Kandidati mogu priložiti dokaze o dodatnim kompetencijama u izvorniku ili ovjerenom presliku, a dokazuju se na sljedeći način:

1. poznavanje stranog jezika:

– javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,

– potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika,

– potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika

– drugom ispravom.

2. osnovne digitalne vještine:

– javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,

– potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti,

– potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina

– drugom ispravom.

3. iskustvo rada na projektima:

– dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata

– osobnom izjavom kandidata u životopisu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih propisa dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo prednosti i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na pet godina.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Srednje škole Jelkovec (www.ss-jelkovec.skole.hr) te u Narodnim novinama.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno u tajništvo Srednje škole Jelkovec ili preporučenom pošiljkom na adresu: Srednja škola Jelkovec, V. Stahuljaka 1, 10360 Sesvete, uz naznaku: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu škole – ne otvarati«.

Rok za podnošenje prijavâ na natječaj je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama škole.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati bit će pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

 

Predsjednik Školskog odbora

Marinko Korčanin, dipl. ing. v. r.

 


Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Ante Boras   datum: 5. 2. 2021.

Raspored

VAŽEĆI RASPORED - KLIKNUTI NA SLIČICU ISPOD:


TražilicaCOVID-19

 

 

  • Pozivni centar MZO - 01/4594 183;  radnim danom od 8,00 do 17,00  e-mail:  idemouskolu@mzo.hr

(podrška vezano uz primjenu Modela i preporuka MZO-a za rad u uvijetima povezanim s COVID-19 u 2021./2022.  Uputa HZJZ-a za šk.g. 2021./2022.)

Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19

CARNET-ov Helpdesk 01/6661-500 helpdesk@carnet.hr

  • Dežurni epidemiolog u pripravnosti - HZJZ - 098 227 753

  • Higijensko-epidemiološka ispostava, Sesvete, Vesna Lovrečki-Hađina, dr. med. Adresa: Ninska 10, Sesvete Telefon: 385 1 2008 586

  • ​Stožer Civilne zaštite GČ Sevete, Trg D. Domjanića 4, Sesvete, tel: 610 16 24 ili 610 16 61;, telefaks: 610 16 60; e – pošta: sesvete@zagreb.hr


Oglasna ploča

Korisni linkovi
SŠ Jelkovec


TražilicaKalendar
« Studeni 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

preskoči na navigaciju