2022-06-01 09:40:58

SISTEMATSKI PREGLEDI ZA UČENIKE 1. RAZREDA
 
Poštovani roditelji i učenici 1. razreda,
Sistematski pregled učenika prvog razreda srednje škole se obavlja u svrhu praćenja rasta i razvoja, zdrastvenog stanja te mentalnog zdravlja (socijalizacija, prilagodba na srednju školu, rizične navike i ponašanja) uz posebni naglasak na kontrolu zdravstvenih poremećaja utvrđenih na sistematskom pregledu u 8. razredu osnovne škole.
Pregled uključuje:
  • uzimanje/nadopunu općih podataka, heteroanamneze, socijalne i obiteljske anamneze
  • prikupljanje i uvid u medicinsku dokumentaciju
  • anketiranje učenika o navikama i ponašanjima
  • intervju s razrednikom o socijalizaciji i prilagodbi učenika na srednju školu
  • cjeloviti somatski pregled
  • probir na poremećaje mentalnog zdravlja u 1. razredu srednje škole (u svrhu praćenja, prepoznavanja rizika i rizičnih ponašanja).
 
Roditelji mogu djecu naručiti već sada, a termine za preglede ćemo imati tijekom cijelog ljeta.
 
Poveznica za narudžbu:

Srednja škola Jelkovec