2021-10-15 12:29:00

Sporazum o suradnji s Tehničkim fakultetom u Rijeci

Srednja škola Jelkovec potpisala je Sporazum o suradnji na znanstvenoistraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima s Tehničkim fakultetom u Rijeci. 

Ovim se sporazumom definiraju načela dugoročne suradnje između Tehničkog fakulteta i SŠ Jelkovec na projektima  istraživanja, razvoja i obrazovanja iz područja djelatnosti Tehničkog fakulteta koji mogu značajno pridonijeti uspješnosti ostvarenja razvojnih planova SŠ Jelkovec.

Tehnički fakultet i SŠ Jelkovec iskazuju interes surađivati na svim područjima od zajedničkog interesa, a posebno na:

  • istraživačko razvojnim projektima i ekspertizama s ciljem usavršavanja tehničko-tehnoloških rješenja u SŠ Jelkovec iz znanstvenih kompetencija Tehničkog fakulteta;
  • prijavi i realizaciji zajedničkih istraživačko razvojnih projekata prema domaćim i međunarodnim izvorima financiranja;
  • obrazovanju djelatnika SŠ Jelkovec kroz specijalističke seminare, radionice, predavanja, specijalističke poslijediplomske studije, doktorske studije i sl.;
  • stručnom i praktičnom usavršavanju studenata Tehničkog fakulteta kroz studentske prakse, radionice, stručna predavanja i sl.

Srednja škola Jelkovec